mobil-menu2

Telefon: 51 79 37 00   |   Epost: nre@nre.no

nre@nre.no
- det naturlige førstevalget

Aktuelt

KLE_1405_01

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.
2014-06-16
Internkontroll Elektro
Det anbefales at du tar ettersyn av ditt elektriske anlegg minimum hver 5 år. Det er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har avtale med en sertifisert el-montør.

EL-PROFFEN sitt system for internkontroll elektro

 
 • Tilgang til dokumentasjon via egen web side.
 • Kunde kan gis tilgang til å lukke avvik, se status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
 • Automatisk varsling om neste kontroll.
 • Systemet ivaretar bedrifter med flere lokasjoner og tilgangsnivåer.


Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

 
 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektro apparater under dyne /tepper ol.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter en viss tid.
 • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter.
 • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
 • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektro fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.
sikringsskap %c3%98ystein aktuelt