mobil-menu2

Telefon: 51 79 37 00   |   Epost: nre@nre.no

nre@nre.no
- det naturlige førstevalget

Avdeling Elektro

KLE_1491_01

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.

El- /Internkontroll

Fire av ti boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget.

For privatpersoner anbefales ettersyn av det elektriske anlegget minimum hvert 5 år. Gjerne oftere ved eldre elektriske anlegg.  

Vi utfører alle typer Elektriske kontroller og internkontroller. Vi sørger også for at all dokumentasjon tilknyttet kontrollen er på plass.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestmte krav, kan internkontroll også gi reduksjon i forsikringspremien.

Termografering

Termografering er et tiltak som gjøres i forbindelse med vedlikehold av el-anlegg. Denne teknikken kan avdekke feil i fordelingsanlegene før det oppstår problemer.
Ved termografering benyttes et varmekamera omsetter temperatur og temperaturendringer til et synlig bilde, som igjen sier noe om annlegget tilstand. På bakgrunn av dette kan en utføre vedlikehold bare på de komponenter som avdekkes. Dette vil gi store besparelser på vedlikeholdsutgiftene. 
KLE_1496