- det naturlige førstevalget
mobil-menu2

Telefon: 51 79 37 00   |   Epost: nre@nre.no

nre@nre.no
gdpr%20topp%20eu

PERSONVERNERKLÆRING NÆRBØ RØR OG ELEKTRO

1. Innledning

Denne personvernerklæringen ble publisert 01.07.18

Nærbø Rør og Elektro er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt kundeforhold i virksomheten.
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Selskapet, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
 

2. Hvilke personopplysninger Selskapet har om deg

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

2.1 Under er typiske opplysninger vi registrerer om deg
Vi registrerer ditt navn, bostedsadresse, gårds- og bruksnummer, epostadresse, telefonnummer og kundenummer. I tillegg oppbevarer vi opplysninger om din forespørsel/kjøp.

2.1 Våre analyse- og tredjepartsverktøy
Nærbø Rør og Elektro benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.
Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person
 

3. Hva brukes personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningen til å overholde våre forpliktelser ovenfor deg som kunde, så som forespørsler, kjøp fakturering og dokumentasjonskrav. Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester og å følge gjeldene lovgiving. Vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger er:

3.1 Oppfylle en avtale
Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, så som for å gjennomføre forespørsler, bestillinger, kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, så som forenklet administrasjon og ordre historikk. Med støtte i dette juridiske grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg, så som dine kjøp.

3.2. Rettslig forpliktelse
I noen tilfeller kan Nærbø Rør og Elektro ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle regnskapslovens krav.

3.3 Samtykke
I noen tilfeller kan Nærbø Rør og Elektro oppbevare og behandle dine personopplysninger basert på skriftlig samtykke.
  
 

4. Utlevering av informasjon til tredjepart

Selskapet deler ikke kunders personopplysninger med tredjepart utover systemeierne hvor vi har inngått Databehandleravtaler, eller hvor det å dele personinformasjon er en naturlig del av det å kunne utøve sine plikter gjennom kundeforholdet i Nærbø Rør og Elektro, eller hvor offentlige myndigheter krever dette.

 

5. Systemer hvor personopplysninger er registrert

Visma Contracting, er Nærbø Rør og Elektro sitt ordre- og regnskapssystem. I noen tilfeller lagres også personopplysninger i mappestruktur ihht. utsendte tilbud.

Boligmappa.no blir brukt til dokumentasjon av utført arbeid. Dette registreres på gårds- og bruksnummer. 

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov.
 
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

 

7. Rettigheter 

Nærbø Rør og Elektro er ansvarlige for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.
 
Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger.
Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 
Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.
 
Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, se kontaktdata nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.
 
 

8. Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette via våre interne systemer.  

 

9. Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne nedenstående kontaktinformasjon:
 
Nærbø Rør og Elektro AS
Bjorhaugslettå 10
4365 Nærbø
E-post: nre@nre.no
www.nre.no
org.nr. 984 799 063

 

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.